Gagnefs kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd av Åkerman & Lund 1947 med 39 stämmor fördelade på tre manualer och pedal. 

Pipmaterialet från föregående Åkerman-orgel, byggd 1885, användes helt och hållet 1947, 

men eftersom denna orgel endast hade 14 enkelstämmor, måste åtskilligt nytt material komma till.

För dispositionen svarade bygdens son, professor Oskar Lindberg.

 

DISPOSITION

Man I Man II (Svällverk) Man III (Svällverk) Pedal
Principal 16' Flûte harmonique 8' (g) Gedackt 16' (g) Kontrabas 16'
Principal 8' (g) Gedackt 8' Principal 8' Subbas 16' (g)
Gamba 8' (g) Principal 4' Rörflöjt 8' (g) Gedacktbas 16' *
Flöjt 8' (g) Flöjt 4' Salicional 8' (g) Oktavbas 8'
Oktava 4' (g) Blockflöjt 2' Voix céleste 8' Borduna 8' ***
Hålflöjt 4' Larigot 1 1/3' Principal 4' Oktav 4'
Kvint 2 2/3' (g) Mixtur 4-5 ch Gemshorn 4' Bachflöjt 2 (g)
Oktava 2' (g) Dulcian 8' Gemskvint 2 2/3' Basun 16' (g)
Cornett 3-4 ch Tremulant Waldflöjt 2' Trumpet 4' (se Man II)
Mixtur 4-7 ch   Scharf 4-6 ch  
Trumpet 8'   Oboe 8' **  
    Tremulant  

* transm fr Gedackt 16' i Man III

** omintonerad och tillhör fr 1962 ped under namn av Trumpet 4' (på förslag an Henning Elovson)

*** Transm fr Rörflöjt i  man III

Äldre stämmor markerade med g

Sedvanliga koppel. Tre fria kombinationer

Pneumatisk: Rooseveltlådor.

Åter hemsidan