Funbo kyrka

ORGEL

Byggd 1961 av Gebrüder Jehmlich, Dredsen

DISPOSITION

HV

RP

Pedal

Rörflöjt 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Principal 4'

Rörflöjt 4'

Gedackt 8'

Gemshorn 4'

Principal 2'

Oktava 4'

Waldflöjt 2'

Nasat 1 1/3'

Rauschkvint 3 ch

Mixtur 4 ch

Sesquialtera 2 ch

Regal 4'

Dulcian 8'

Scharf 3 ch

 

 

Tremulant

 

Koppel: RP/HV, HV/P, RP/P

Mekanisk

Tidigast kända orgel byggd 1781 av Nils Söderström, Husby.

1870 Å & L

1925 Furwängler & Hammer, Hannover

Åter hemsidan