Fors kyrka, Härnösands stift

ORGEL

Byggd 1973 av Gustaf Hagströms Orgelverkstad AB i Härnösand.

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Rörflöjt 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Principal 4'

Spetsgamba 4'

Borduna 8'

Gedacktflöjt 4'

Rörflöjt 4

Koralbas 4'

Waldflöjt 2'

Oktava 2'

Rauschpfeife III 2 2/3'

Mixtur III 1 1/3'

Terzian III 1'

 

Dulcian 8'

Tremulant

 

Tremulant

 

 

Koppel:  I/P,II/P, II/I - Mekanisk, slejflådor.   Fasad från 1861

Tidigare orglar:1773 skänktes ett orgelpositiv till den gamla kyrkan och uppställdes där av

Peter Qvarnström, Sundsvall. Det var en mindre s k "kistorgel" som sannolikt tillverkats

under 1600-talet. Då Fors gamla kyrka revs, soldes orgeln 1829 till Ljustorps kyrka. 

Den nya kyrkans första orgel byggdes 1861 av Johan Gustaf E, Torpshammar, 8 stämmor

och utökades med en självständig pedalstämma 1895. Orgeln såldes 1923 till Marieby kyrka

men fasaden behölls i Fors. Bakom denna byggdes 1924 en ny orgel av Gebrüder Jehmlich,

Dredsen, med 15 st 2 man och pedal. Omdisp. 1954 av Setterquist.

 

Åter hemsidan