S.ta Clara kyrka, Stockholm
Klicka i bilderna för högre upplösning
 
 
Spelbordet
 
Huvudsektion.jpg (104517 byte) Man_I.jpg (115427 byte) Man_II.jpg (97067 byte) Bakre_sektion.jpg (108792 byte) Pedalstammor.jpg (146247 byte) Sub.jpg (108394 byte)
                   Bild 1.    Bild 2.    Bild 3.     Bild 4.    Bild 5.    Bild 6.                   
 
      

      

Bild 1: Huvudsektion av Man. I med fasaden längst t.h. I mittenden täckta stämman Dubbelflöjt 8´ med labier åt två håll. t.v. om den Kornett med fyra pipor för varje ton.

Bild 2: Fugara 8´och Trumpet 8´ i Man. I, till vänster svälluckor till Man. II.

Bild 3: Man II inifrån med bl.a. de 1938 tillbyggda stämmorna som är placerade upphöjt bakom svälluckorna.

Bild 4: Främre sektion av pipverket i Man. III med Eufon 8´i fonden.

Bild 5: Pedalstämmor, fr.v. Violon 16´, Violoncell 8´samt en 1999 återinsatt rekonstruktion av Kvinta 10 2/3´som togs bort vid ombyggnaden 1938.

Bild 6: Bl.a. Principal 16´ och Kontrabasun 32´ i pedalen, till höger en skymt av svällskåpet, Man. II

 

ORGEL

Byggd av Åkerman & Lund 1906/07, 44 stämmor, varav 30 från 1881/82 års orgel. 
Tillbyggd 1938 av Anders Holmberg och J A Johnsson, 58 stämmor. Renoverad 

1998/99 av Jan Börjeson Orgelvård AB med återställande av kvinta 10 2/3 i pedalen 

i stället för mixtur IV från 1938. Återinvigd lördagen 6 februari 1999. 

Disposition:  
Manual I (14 stämmor) Manual II (12 stämmor) Manual III (19 stämmor) Pedal (13 stämmor)
Principal 16' (1882) Kvintadena 16' (1938) Gedackt 16' (1938) Principal 16' (1882)
Borduna 16' (1907) Principal 8' (1882) Principal 8' (1938) Violin 16' (1882)
Principal 8' (1882) Flute harmonique 8' (1882) Rörflöjt 8' (1882) Subbas 16' (1882)
Gamba 8' (1882) Borduna 8' (1882) Violin 8' (1882) Ekobas 16' (1938 transm fr III) 
Dubbelflöjt 8' (1907) Dolce 8' (1907) Kvintadena 8' (1938) Kvinta 10 2/3 (1999)
Fugara 8' (1907; f.d. III*) Flute octaviante 4' (1882) Salcional 8' (1882) Violoncell 8' (1882)
Oktava 4' (1882) Gemshorn 4' (1907) Voix céleste 8' (1907) Borduna 8' (1882) 
Rörflöjt 4' (1938) Nachthorn 4' (1938) Aeolin 8' (1938) Oktava 4' (1882)
Kvinta 2 2/3' (1938) Spetsqvint 2 2/3' (1938) Principal 4' (1938) Kontrabasun 32' (1882)
Oktava 2' (1882) Flageolett 2' (1907) Ekoflöjt 8' (1882) Basun 16' (1882)
Kornett IV (1882/1907) Sesquialtera II (1938) Gamba 4' (1882) Fagott 16' (1882)
Mixtur V (1938) Krumhorn 8' (1938) Nasat 2 2/3' (1938)  Trumpet 8' (1882) 
Trumpet 16' (1882)   Ters 1 3/5' (1938) Clairon 4' (1882)
Trumpet 8' (1882; 1907 i man II*)   Piccolo2' (1882)  
    Larigot 1 1/3' (1938)  
    Oboe 8' (1907; f.d. II*)   
    Eufon 8' (1882)  
    Stentorfon 8' **  
    Tuba mirabilis 8' (1907, dito*)   

*=stämma som flyttats inom orgeln, 1938.

**(1907; f.d. I, högtrycksstämma*)

 

Per Thunarf 1941-2014

Organist i S:ta Clara kyrka 1976-2008

 

Orgelinspelningar jag gjort med Per Thunarf 

 

http://orgelanders.se/Salome/Th_salome.htm

 

http://orgelanders.se/Per_Th.htm

 

http://orgelanders.se/Klockspel.htm

 

Inspelningar i S:ta Clara - http://www.orgelanders.se/Liveinspelningar/Liveinspelningar.html

 

 

 

Till hemsidan