Boteå kyrka

 Byggdes troligen på 1100-talet. Kyrkan har byggs till under 1400-talets mitt och under 1500-talet. 

1660 tillbyggdes en ny sakristia av sten. 1788 byggdes en fristående klockstapel. Dopfunten är från 

senare delen av medeltiden, troligen 1500-talet. Altaruppsatsen har drag av barock och rokoko och 

är troligen tillverkad av Johan Edler d.ä. Predikstolen är från 1765.

ORGEL

Byggd 1889 av Åkerman & Lund och ombyggd 1954 av Bosch Kassel.

Man I Man II Pedal
Gedackt 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Pricipal 4' Salicional 8' Gedackt 8'
Kvinta 2 2/3' Gedacktflöjt 4' Koralbas 4'
Pricipal 2' Blockflöjt 2'  

Mixtur 3-4 ch

Nasard 1 1/3'

 

Koppel: II/I, II 4/I, II 16/I, I/P, II/P. 

Tutti. Två fria komb. Elektrisk trakt och registratur.

Åter hemsidan