Borgsjö kyrka

ORGEL

Byggd 1970 av Gustaf Hagström, Härnösand.

Man I

Man II

Pedal

Gemshorn 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Gedackt 8'

Nachthorn 4'

Principal 8'

Pricipal 4' (i fasad)

Kvintadena 4'

Rörgedackt 8'

Koppelflöjt 4'

Principal 2'

Oktava 4'

Waldflöjt 2'

Larigot 1 1/3'

Rörpommer 2'

Mixtur 4 ch

Ters 4/5

Fagott 16'

Dulcian 16'

Scharf 3 ch

 

 

Krumhorn8'

 

 

Tremulant

 

3 normakoppel. Slejflådor, mekanisk traktur och registratur.

Föregående orgel byggd 1914 av Åkerman & Lund. 13 st 2 man och pedal.

Den ursprungliga orgeln byggd 1772 avar landskapets första av P Qvarnström

helt förkommen utom fasaden, krönt med Gustav III:s monogram

Åter hemsidan