Ärentuna kyrka 

Ärentuna kyrka byggdes omkring 1300. Ärkebiskop Nils Allesson visiterade församlingen

 1302, kanske invigdes kyrkan då. Den är en ganska typisk uppländsk kyrka, förutom att 

den inte är en hallkyrka utan har ett kor som är smalare än långhuset. Ärentuna kyrka 

Ärentuna kyrka Foto: Åke Eldberg Väggarna är prydda med kalkmålningar, dels bårder 

från 1300-talet med växtmotiv, dels helgonbilder och ornament från mitten av 1400-talet.

 Konstnären kallas för Ärentunamästaren. Deras innehåll vittnar om en franciskansk

 tradition. Källa: Församlingen hemsida

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1968 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

HV I

BV II sv

Pedal

Rörflöjt 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Principal 4'

Rörflöjt 4'

Gedacktbas 8'

Gedacktflöjt 4'

Principal 2'

Oktava 4'

Waldflöjt 2'

Sifflöjt 1'

Nachthorn 4'

Mixtur III-IV

Regal 8'

Koppelflöjt 2'

Dulcian 8'

Tremulant

Fagott 16'

Fasad från 1968.

Tidigare orglar:

1641 omnäms ett positiv vara placerat i koret.

1802 Johan Ewerhardt J:r, Stockholm, 8 st.

1932-33 Åkerman & Lund, 14 stämmor, 2 manualer och pedal.

Åter hemsidan