Älmeboda kyrka kyrka

Nuvarande stenkyrka uppfördes åren 1876-1877 i historiserande blandstil efter ritningar 

av arkitekt Abraham Ludvig Hedin. Kyrkan har en nord-sydlig orientering med kor i söder 

och en vidbyggd sakristia söder om koret. Kyrktornet med huvudingång ligger i norr. 

Tornet är försett med romanska ljudöppningar, tornur och hög nygotisk spira krönt av 

ett kors. Kyrkorummet är treskeppigt med tunnvalv i mittskeppet och kassettak i sidoskeppen.

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1933 av Mårtenssons Orgelfabrik, Lund

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Borduna 16'

Violinprincipal 8'

Principalbas 16'

Principal 16'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Flûte harmonique 8'

Salicional 8'

Ekobas 16'

Borduna 8'

Voix céleste 8'

Cello 8'

Gamba 8'

Flûte octaviante 4'

Basun 16'

Octava 4'

Flautino 2'

 

Octava 2'

Sesquialtera 2 ch

 

Mixtur 3-4 ch

Trumpet 8'

 

Corno 8'

 

 

Fasad från föregående orgel byggd 1881 av Carl August Johansson, Hovmantorp, 22 st.

Den ersatten en orgel byggd 1758 av Jonas Wistenius, Linköping, 13 stämmor.

Ny orgel beräknas vara klar 1991 och byggs av Åkerman & Lund, Knivsta. 25 stämmor.

 

 

Åter hemsidan