Åkerby kyrka

ORGEL

Byggd omkring 1650 av Nils Bruse.

1979 renoverad av Nils-Olof Berg, Nye

Man:

Principal 8'

fugara 8'

Gedact 8' B/D

Principal 4'

Salicional 4'

Octava 2'

Bihangspedal

Orgeln byggdes ursprungligen för Tierps kyrka och hade 7 st.

Flyttades 1745 till Åkerby kyrka av Carl och Anders Holm, Uppsala.

Ny trumpetstämma insattes 1767 av Nils Söderström och Matthias Swahlberg

1886 byggdes orgeln om av Johan Edberg, Björklinge, och då borttogs 1767 års trumpet.

1929 renovering och omintonation av C R Löfvander, Enskede.

 

 

 

Åter hemsidan