Adolf Fredriks kyrka, Stockholm

Kyrkan är uppförd i gustaviansk stil med inslag av rokoko. Exteriören går i vit puts med kopparfärgade tak, en svartmålad kupol, 

reliefer och detaljer i guld. Den är byggd i form av ett grekiskt kors, där korsets armar mot öster och väster är förlängda. Kyrkan 

är krönt av en kupol, som är placerad över korsmitten. Kupolen avslutas av en lanternin. Även interiören går främst i vitt. Altartavlan 

är skulpterad av Johan Tobias Sergel och föreställer Jesu återuppståndelse. En annan skulptur av Sergel i kyrkan är Cartesiusmonumentet. 

Det är uppfört till minne av den franske vetenskapsmannen och filosofen René Descartes, som även kallades Cartesius. Monumentet tillkom 

på Gustav III:s initiativ och föreställer Sanningen (ett jordklot) som befrias från Lögnen. Interiören omdanades 1893–1895 av arkitekt Agi Lindegren, 

varvid mycket av kyrkans ursprungliga karaktär gick om intet genom att man lade till stuck och reliefer. En annan förändring gjordes på 1950-talet. 

I mitten av 1990-talet renoverades kyrkan. Både altaret och predikstolen är dock kvar från kyrkans uppförande. Kyrkans dopfunt är ovanlig; 

den är tillverkad helt i kristall från Orrefors glasbruk och formgavs av Liss Eriksson. Kyrkan rymmer cirka 800 personer.Källa:Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd 1966 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad 

DISPOSITION

Huvudverk

Öververk Crescendoverk Pedal
Kvintadena 16' Gedackt 8' Principal 8' Principal 16'
Principal 8' Kvintadena 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Spetsflöjt 8' Principal 4' Fugara 8' Oktava 8'
Oktava 4' Koppelflöjt 4' Oktava 4' Gedackt 8'
Rörflöjt 4' Gemshorn 2' Gedackt 4' Oktava 4'
Kvinta 2 2/3' Kvinta 1 1/3' Piccolo 2' Nachthorn 2'
Oktava 2' Sesquialtera 2 chor Sifflöjt 1' Rauschquint 3 chor
Mixtur 6-8 chor Scharf 4 chor Nasat 2 2/3' Mixtur 6 chor
Cornett 5 chor Dulcian 16' Ters 1 3/5' Basun 16'
Trumpet 8' Krumhorn 8' Mixtur 5 chor Trumpet 8'
  Tremulant Cymbel 3 chor Trumpet 4'
    Bombard 16'  
    Oboe 8'  
    Skalmeja 4'  
    Tremulant  

Koppel: Öv/Hv, Cv/Hv, Öv/P, Hv/P, Cv/P
Manual C-g3, Pedal C-f1
Mekanisk traktur och registratur
Stor och Liten Pedal

Förutvarande orgel byggd av P L Åkerman 1866, delvis ombyggd av Åkerman & Lund 1908 och av Hammarberg 1950.  

Den gamla fasaden av Schwan från 1781 bibehållen.  Åkerman-orgeln hade 33 st, 3 man, pedal.

 

Kororgel

Byggd 1956 av Hammarberg.

Man:    Gedackt 8, Principal 4, Rörflöjt 4, Kvintadena 2, Scharf 2 ch.

Pedal.  Bihangs.

Mekanisk.

 

 

Åter hemsidan