Ådals-Lidens kyrka

ORGEL

Byggd 1972 av Gustaf Hagström Orgelbyggeri AB, Härnösand

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Gedackt 8'

Salicional 8'

Subbas 16'

Principal 4' (fasad)

Rörflöjt 8'

Borduna 8'

Traversflöjt 4'

Gedacktflöjt 4'

Koralbas 4'

Kvinta 2 2/3'

Kvintadena 4'

Rauschkvint IV 2 2/3'

Waldflöjt 2'

Principal 2'

Fagott 16'

Mixtur IV 1 1/3'

Oktava 1'

 

Skalmeja 8'

Tertian III 1'

 

Tremulant

Tremulant

 

Fasad från kyrkans första orgel byggd 1912 av E A Setterquist & Son, Örebro, 10 st 2 man och pedal.

1949 om- och tillbyggd av samma firma.

 

 

Åter hemsidan