Altarskåpet  från 1521 i Linde kyrka

Varje delbild går att förstora

 

Åter hemsidan