LYE KYRKA

Altarskåpet av ek från inhemsk verkstad från 1496.