LYE KYRKA

Talrika kalkmålningar från 1300-, 1400- och 1500-talet.