LYE KYRKA

Långhus från 110-talets slut. Torn från 1240 och kor från 1325. I samband med korbygget förhöjdes tornet. Vid tornets västportal relikkista med reliefer av Sighrafr från 1100-talet.