LOJSTA KYRKA

Glasmålningar i korfönstren från 1200-talet där alla är original utom en.