LOJSTA KYRKA

Kor och långhus från 1200-talet. Torn från tidigt 1300-tal.