LAU KYRKA

Altarskåpet tillverkat under början av 1400-talet. Troligen regional verkstad.