LAU KYRKA

Monumentalmålning från 1520. Nederst ornamentala målningar från 1200-talet.