KLINTE KYRKA

tornets nedre del är från en kärnkyrka från tidigt 1200-tal med romansk portal i växlande röd och grå kalksten. Kor och långhus från 1300-talet dår även tornet höjdes.