HÖGALIDS KYRKA

Högalidskyrkan, uppförd 1917-1923 efter ritningar av Ivar Tengbom.