HALL KYRKA

Krucifixet (kopia av original från mitten av 1100-talet på gotlands fornsal). Målningarna bakom dateras 1200-talets andra hälft.