HALL KYRKA

Uppförd under 1200-talet. Medeltida kalkmålningar vars äldsta delar utgöres av ornamental dekor från 1200-talet.