HABLINGBO KYRKA

Predikstolen från 1600-talets slut är möjligen tillverkad av Visbysnickaren Jochim Sterling.