HABLINGBO KYRKA

Söderportalen med utsmyckningar från "Egypticus"-verkstaden, 1300-talet.