Dopfunten i Hejde kyrka

 

Dopfunten är från 1100-talets andra hälft och anses vara utförd av den anonyme stenmästaren Byzantios.

Byzans var det medeltida namnet på Konstantinopel. Man menar att Byzntios hämtat sina

förebilder därifrån. Jämför dopfunten från Väte kyrka. Dopfunten har sin förebild i den livets källa, 

som en gång funnits i Edens lustgård, det jordiska paradiset. Från den källan rann upp fyra

floder. För att erinra om dem är foten på dopfunten prydd med fyra huvuden, som liknar vattenkastare. 

Dopskålen är åttkantig, men på grund av en spricka i funten står den mot en pelare. Därför finns bara 7 bilder.

 

 

       

 

    

1. Enentáur, således en häst med överkropp som en människa

Han symboliserar de onda makter, som dopet skall frälsa ifrån.

2. Ängel med vänster hand på bröstet och den högra riktad snett uppåt.

3. Aspisryttare, en människa ridande på en drake. Draken är enligt

Uppenbarelseboken 12:9 en beteckning för Satan.

4. En påfågel, genom sina granna stjärtfjädrar en symbol för högfärd och fåfänga.

5. Två stidande kämpar med runda sköldar, en symbol för striden i människohjärtat

mellan ont och gott.

6. Simson besegrar lejonet. Simson var en förebild till Kristus. Det lejon som Simson 

besegrade med blotta händerna i Dom. 14:6 är en symbol för de onda makterna.

7. Kvinna i dräkt med vida ärmar samt en man, som sitter på en sten och drar ut

en törntagg ur sin ena fot. Törnutdragaren betecknar under medeltiden en man

som söker befria sig från syndens törne.

Källa: Folder i kyrkan

 

 

 

    

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor