Gunfjauns kapell

 

Altare.jpg (153505 byte)  Fonster.jpg (144011 byte)  vy.jpg (185439 byte)

Ruinen som kallas Gunfjauns kapell konserverades 1948. Enligt sägnen är kyrkan uppförd till minne av Havders son Gunfjaun, 

som enligt Gotlands krönika var hövding på en tredjedel av Gotland (Havder var sonson till Gotlands förste inbyggare Tjelvar.
Experter anser dock att kyrkan har byggts som gudstjänstlokal till den medeltida marknadsplatsen på Kaupungsklint strax öster 

om ruinen. Vidare sägs att den troligen är uppförd under 1300-talet och att det är ovisst om byggnaden fullbordades.

 

 

Åter hemsidan