Fröjel kyrka

Dopfunten från 1100-talet, cuppa från 1300-talet, kalkmålningar, sakramentskåp och

bildrikt krucifix från 1300-talet, predikstol från 1600-talet, altaruppsats 1634, madonnabild

1994 (original i Gotlands Fornsal). -Rester av försvarstorn (kastal) 100 m norr kyrkan.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGEL

Tyvärr finns igen piporgel med orgelfasad i dag.

 

Tidigare orgel byggd av M J & H Lindegren, Göteborg.

 

Disposition:

Man I                           Man II                     Ped

Dedackt 8'                     Rörflöjt 8'                 Subbas 16'

Principal 4'                     Gemshorn 4'             Gedackt 8'

Rauschkvint 2 kor          Blockflöjt 2'              Principal 4'

Corno 8'                        Mixtur 3 ch

                                                                     I/P, II/P, II/I,

Pneumatisk                                                    II 4'/II.

Gotlandskyrkor från karta

Se Fröjels kyrka som ett bildspel

KLINTE PASTORAT

Klinte församling (inkl Hamnkyrkan)

Fröjel församling

Eksta församling

Sproge församling

Sanda-Västergarn- Mästerby  församling

Hejde församling

Väte församling

 

Åter hemsidan