Dopfunten i Fole kyrka

"Flykten till Egypten"

Två änglar svävar över Maria och barnet, Josef leder åsnan.

 

 

Calcarius kallas den stenhuggarmästare som satt sin prägel på Fole kyrka, inte bara genom sakristieportalen

och den ursprungliga tornbågen med kapitäl som pryds av en retsam gycklare insmugen bland människo-

och fågelfigurer. Calcarius verkstad anses även ha skapat den vackra dopfunten från tidigt 1200-tal. Dopfunten

är placerad i kyrkans mitt., mellan långhusbänkar och pelare. Den märkliga dopfunten har en cuppa som pryds

av de tolv apostlarna och flykten till Egypten i tydlig relief. Foten har utsmyckats med fya huvuden i rundskulptur,

och mellan dem människo- och djurfigurer i relief. Cuppan tillskrivs Cacarius Secundus och foten till mästaren

 Calcariu Primus. 1707 färglades dopfunten. Källa: Från folder i kyrka

 

 

           

 

        

 

 

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor