Dopfunten i Vall kyrka

 

Dopfunten är ett verk av den anonyme stenmästaren "Majestatis", verksam på Gotland under 1100-talets senare del.

På cuppan framställs följande scener i relief: Majestas Domini - Marie bebådelse - Maria och Elisabet - Kristi födelse -

Josefs dröm - Bebådelsen för herdarna (fragmentarisk) - Konungarnas tillbedjan - Frambärandet i templet.

 

 

     

 

   

 

   

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan