Dopfunten i Sanda kyrka

 

  

Dopfunten i Sanda är utförd av Byzantios på 1100-talets andra hälft.

Cuppan har åtta arkader som är bra bevarade.

 

     

 

     

 

     

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan