Dopfunten i Mästerby kyrka

 

Dofunten från 1100-talets andra hälft  har tillskrivits den anonyme stenmästaren "Byzantios", 

Dofunten målad med grön oljefärg - varför?

 

     

 

     

 

   

 

 

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan