Dopfunten i Guldrupe kyrka

 

Dopfunten utförd av Byzantios på 1100-talets andra hälft har en åttakantig cuppa.

 

     

 

     

 

     

  

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan