Dopfunten i Eskelhems kyrka

 

Dopfunten är daterad 1196 och huggen av den anonyme stenmästaren Byzantios. Utsmyckningen visar:

Den korsfäste med Maria och Johannes; Två helgon; Lejon med byte; Aspisryttaren; Simson och

lejonet; Marie bebådelse och Kristi födelse. Källa: Folder i kyrkan

 

     

 

     

 

     

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan