Dopfunten i Atlingbo kyrka

Atlingbo kyrkas märkligaste inventarium är den medetida dopfunten av sandsten, ett arbete

av Byzantios på 1100-talets andra hälft. Cuppan som man tidigare trodde hade 8 bilder har 

9 reliefer:  Lejon med bok - Palmett - Sfinx med fjäderkrage - Springande lejon - Guds lamm 

med korsfana - Knäböjande ängel med språkband - Stående ängel mellan altare och kors - 

Påfågel - Lilja

 

 

         

       

 

      

     

 

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan