Dopfunten i Ardre kyrka

 

Dopfunten tillverkad i kalksten under mitten av 1200-talet. Ciborietyp. 

Cuppa med 10 arkader som normalt inte förekommer på ciborietyper.

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor