Dopfunten i Anga kyrka

 

Dopfunten (Ciborietyp) tillverkad i kalksten från mitten av 1200-talet 

i en Gotländsk verkstad.

 

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor