FIDE KYRKA

Orgeln tillverkad 1970 av Anders Persson, Viken. 6 stämmor.