FIDE KYRKA

Uppförd ungefär 1250, tornet något senare. Tornet hade tidigare en tornhuv av drad gotländsk typ, den nuvarande tiookom 1826.