ESKELHEMS KYRKA

Dopfunt från 1100-talets andra hälft av Byzantios.