S.ta Clara kyrka, Stockholm 
Altare2.jpg (192954 byte) Predikstol_Clara.jpg (167774 byte)
Fonster.jpg (198088 byte) Fonster2.jpg (200906 byte)
Laktare.jpg (200243 byte)
 

ORGELN

 

   Byggd av Åkerman & Lund 1906/07, 44 stämmor, varav 30 från 1881/82 års orgel. 
Tillbyggd 1938 av Anders Holmberg och J A Johnsson, 58 stämmor. Renoverad 

1998/99 av Jan Börjeson Orgelvård AB med återställande av kvinta 10 2/3 i pedalen 

i stället för mixtur IV från 1938. Återinvigd lördagen 6 februari 1999. 

                  
Spelbordet
 
Huvudsektion.jpg (104517 byte) Man_I.jpg (115427 byte) Man_II.jpg (97067 byte) Bakre_sektion.jpg (108792 byte) Pedalstammor.jpg (146247 byte) Sub.jpg (108394 byte)
                   Bild 1.    Bild 2.    Bild 3.     Bild 4.    Bild 5.    Bild 6.                   
 
      
   
Bild 1: Huvudsektion av Man. I med fasaden längst t.h. I mitten
    den täckta stämman Dubbelflöjt 8´ med labier åt två håll.
    t.v. om den Kornett med fyra pipor för varje ton.
Bild 2: Fugara 8´och Trumpet 8´ i Man. I, till vänster svälluckor 
    till Man. II.
Bild 3: Man II inifrån med bl.a. de 1938 tillbyggda stämmorna som
    är placerade upphöjt bakom svälluckorna.
Bild 4: Främre sektion av pipverket i Man. III med Eufon 8´i fonden.
Bild 5: Pedalstämmor, fr.v. Violon 16´, Violoncell 8´samt en 1999
återinsatt rekonstruktion av Kvinta 10 2/3´som togs bort
vid ombyggnaden 1938.
Bild 6: Bl.a. Principal 16´ och Kontrabasun 32´ i pedalen, till 
höger en skymt av svällskåpet, Man. II
 

 

Utdrag ur återinvigningsprogrammet

Efter den nu avslutade renoveringen befäster S:ta Claraorgeln med sin varma, kantabla klang sin ställning som en av vårt lands förnämligaste romantiska orglar. Den har en sällsynt fyllig principal och en lysande dubbelflöjt (manual I), vackra överblåsande flöjter i 8- och 4-fotsläge (manual II), en himmelsk voix céleste och en mild oboe, som väl blandar sig med andra stämmor (manual III), utsökta stråkstämmor i olika lägen i såväl manualer som pedal, kraftfulla trupeter och basuner för att lyfta fram några stämmor ur den rika klangpalett som står till buds. Svällmöjligheterna på de båda övre manualerna gör instrumentet mycket mycket användbart för ackompanjemang av körer och solister. Få orglar erbjuder en sådan möjlighet att nära nog steglöst gå från ett knappt hörbart pianissimo till ett mäktigt tutti som aldrig blir skarpt. Med andra ord - här finns ett instrument som är särskilt väl lämpat för musik från årtiondena kring förra sekelskiftet men som också är välklingande i musik från andra epoker. Gustav Häggs omdöme i ett intyg den den 9 januari 1909 att "denna orgel i alla afseenden är ett mästerverk af allra högsta rang" står sig fortfarande synnerligen gott efter 90 år, och det är vår förhoppning att S:ta Claraorgeln under det nya seklet ska få tjäna vid gudstjänster och konserter - församlingen till glädje och vederkvickelse, Gud till ära.

Per Thunarf

Disposition:  
Manual I (14 stämmor) Manual II (12 stämmor) Manual III (19 stämmor) Pedal (13 stämmor)
Principal 16' (1882) Kvintadena 16' (1938) Gedackt 16' (1938) Principal 16' (1882)
Borduna 16' (1907) Principal 8' (1882) Principal 8' (1938) Violin 16' (1882)
Principal 8' (1882) Flute harmonique 8' (1882) Rörflöjt 8' (1882) Subbas 16' (1882)
Gamba 8' (1882) Borduna 8' (1882) Violin 8' (1882) Ekobas 16' (1938 transm fr III) 
Dubbelflöjt 8' (1907) Dolce 8' (1907) Kvintadena 8' (1938) Kvinta 10 2/3 (1999)
Fugara 8' (1907; f.d. III*) Flute octaviante 4' (1882) Salcional 8' (1882) Violoncell 8' (1882)
Oktava 4' (1882) Gemshorn 4' (1907) Voix céleste 8' (1907) Borduna 8' (1882) 
Rörflöjt 4' (1938) Nachthorn 4' (1938) Aeolin 8' (1938) Oktava 4' (1882)
Kvinta 2 2/3' (1938) Spetsqvint 2 2/3' (1938) Principal 4' (1938) Kontrabasun 32' (1882)
Oktava 2' (1882) Flageolett 2' (1907) Ekoflöjt 8' (1882) Basun 16' (1882)
Kornett IV (1882/1907) Sesquialtera II (1938) Gamba 4' (1882) Fagott 16' (1882)
Mixtur V (1938) Krumhorn 8' (1938) Nasat 2 2/3' (1938)  Trumpet 8' (1882) 
Trumpet 16' (1882)   Ters 1 3/5' (1938) Clairon 4' (1882)
Trumpet 8' (1882; 1907 i man II*)   Piccolo2' (1882)  
    Larigot 1 1/3' (1938)  
    Oboe 8' (1907; f.d. II*)   
    Eufon 8' (1882)  
    Stentorfon 8' **  
    Tuba mirabilis 8' (1907, dito*)   

*=stämma som flyttats inom orgeln, 1938.

**(1907; f.d. I, högtrycksstämma*)

 

Per Thunarf

Tryck i bilden för mer information

Till hemsidan