BOGE KYRKA

Dopfunten av kalksten är från omkring 1250.