BOGE KYRKA

Koret har en ursprunglig trefönstergrupp i öster och sakristian uppfördes vid 1200-talets mitt invid ett äldre långhus, vars gavel delvis har bevarats i den nuvarande triumfbågsväggen. Vid 1200-talets senare del uppfördes långhuset intill den äldre kyrkans västtorn.